یادداشت‌های حامد

👋 حامد سعیدی هستم. اینجا یادداشت‌های عمومی من رو می‌تونید ببینید. اغلب این یادداشت‌ها رو برای خودم نوشتم و اگر جایی براتون عجیب بود نگران نباشین، چون گرچه این یادداشت‌ها رو عمومی به اشتراک گذاشتم ولی همچنان با ادبیات و ذهنیت خودم نوشته شدن :)

در حال حاضر از نرم‌افزار Obsidian و از روش Zettelkasten برای یادداشت‌هام استفاده می‌کنم. فعلاً این یادداشت‌ها (که به صورت فایل‌های Markdown مجزا هستند) نمای تحت وب ندارند و برای مشاهده و جستجو و دیدن گراف روابط باید از خود Obsidian استفاده کرد.